BIOLOGIA KWANTOWA

Quanton method is the innovative way to treat chronic conditions

International scientific and practical Conference
“GDV Technologies. Opportunities and Prospects.”
Russia, St. Petersburg, May 14 – 18, 2017

 

Quanton method is the innovative way to treat chronic conditions.
Igor Ogorodnyk
Center Aurana, Warsaw, Poland
www.auranacenter.com

 

We all want to be healthy and happy, to look good and the most important thing not to do anything about it. In principle, it was conceived by Nature and the Supreme Creative Rule: if everything proceeds according to the Law of the Creator and all kinds of life are coordinated among themselves in a single harmonious system, then there is no need to worry about anything - all happens automatically, based on information exchange with the help of biofeedback underlying the self-regulation of biosystems.

We will not analyse, why the Great Principle doesn’t work on Earth in our time and why we are forced to look for additional ways supporting our homeostasis on minimum level of Non-sickness, not to mention the full life, filled with the energy of Co-creation, joy and love.

Czytaj więcej...

Nasza metoda została opatentowana zgodnie z Ustawą Ukrainy "O ochronie praw wynalazków i wzorów użytkowych" zarejestrowaną w Państwowym Rejestrze Patentów Ukrainy na wzory użytkowe z 10.10.2018.

pic3Sposób przywracania fizjologicznego stanu i normalizacji funkcjonowania organizmu człowieka poprzez działanie fali elektromagnetycznej na poziomie kwantowym, który obejmuje identyfikację binarną ogólnego stanu organizmu i stan jego organów oraz ich korekcji poprzez oddziaływanie na ciało pól elektromagnetycznych.

Działa na zasadzie stworzenia etalonu informacyjnego o ogólnym funkcjonalnym stanie osoby z definicji aktualnego oporu elektrycznego między determinowanymi punktami jego ciała, z których jeden musi być bioaktywny. Informacyjne markery włączają biosygnały organizmu w odniesieniu do binarnej charakterystyki jego ogólnego stanu, stanu organów, wartości parametrów częstotliwości, czasu i liczby sesji wymaganego wpływu elektromagnetycznego na ciało. Za pomocą markerów informacyjnych, otrzymują odpowiedzi według odchylenia sygnałów informacji zwrotnej od etalonu, a następnie przeprowadzają przywrócenie stanu funkcjonowania działaniem fali kwantowej na organizm pól elektromagnetycznych o określonej częstotliwości, długości czasowej i liczby sesji.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828