Artykuły

Nasza metoda została opatentowana zgodnie z Ustawą Ukrainy "O ochronie praw wynalazków i wzorów użytkowych" zarejestrowaną w Państwowym Rejestrze Patentów Ukrainy na wzory użytkowe z 10.10.2018.

pic3Sposób przywracania fizjologicznego stanu i normalizacji funkcjonowania organizmu człowieka poprzez działanie fali elektromagnetycznej na poziomie kwantowym, który obejmuje identyfikację binarną ogólnego stanu organizmu i stan jego organów oraz ich korekcji poprzez oddziaływanie na ciało pól elektromagnetycznych.

Działa na zasadzie stworzenia etalonu informacyjnego o ogólnym funkcjonalnym stanie osoby z definicji aktualnego oporu elektrycznego między determinowanymi punktami jego ciała, z których jeden musi być bioaktywny. Informacyjne markery włączają biosygnały organizmu w odniesieniu do binarnej charakterystyki jego ogólnego stanu, stanu organów, wartości parametrów częstotliwości, czasu i liczby sesji wymaganego wpływu elektromagnetycznego na ciało. Za pomocą markerów informacyjnych, otrzymują odpowiedzi według odchylenia sygnałów informacji zwrotnej od etalonu, a następnie przeprowadzają przywrócenie stanu funkcjonowania działaniem fali kwantowej na organizm pól elektromagnetycznych o określonej częstotliwości, długości czasowej i liczby sesji.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828